water.png

דבורה שחר

מנדלות

לפני כעשר שנים כשפרשתי מהעבודה חיפשתי עיסוק לשעות הפנאי בתחום הציור (בעבר ציירתי בפחם) 

בתיבת הדואר מצאתי פרסום לחוג מנדלות, באותם הימים לא ידעתי מה זו מנדלה והחלטתי להגיע לשיעור נסיון, נשאבתי לתוך עולם השרטוט והעיטור לתנועה המעגלית של המנדלה. את הצביעה ועיטורי המנדלות משתמשת בעיקר בעפרונות צבעוניים ובפרומרקר, לעיתים גם בטושים וצבעי מים.